Uputstva za licitaciju

Poštovani humanisti, kao što vam je već poznato iz ranijih akcija, naše udruženje pored akcija koje podrazumevaju prikupljanje sredstava u vidu novca ili životnih namernica, ima i akcije prikupljanja novca u vidu licitacija.  U daljem tekstu ćemo vam objasniti kako licitacija zapravo izgleda i šta podrazumeva.

 

Primer artikla za licitaciju

Licitacija obično počinje nekom cenom. U primeru koji vidite gore, piše 100+50. U tom slučaju početna cena je 100 dinara plus 50 dinara za poštarinu. Ukoliko ste zainteresovani za artikal, počinjete licitaciju sa iznosom koji mora biti veći od početne ponuđene cene ili poslednje ponuđene cene.

Primer licitiranja

Licitirate za ponuđeni artikal sve dok vi to želite. Ukoliko posle vaše licitacije niko ne izlicitira veću sumu novca, artikal koji ste izlicitirali je vaš.

Vaše obaveze su sledeće:

  • Ukoliko je vaš artikal bio na licitaciji, kada šaljete poklone za licitaciju, napišite kada je paket poslat i PE (poštanski) broj.

  • Ukoliko ste vi izlicitirali artikal, kao primalac morate javi kada preuzmete paket. Vi plaćate poštarinu.

 

spacer